VIEC LAM NGHE AN

12 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. TUYEN QUAN LY KHU VUI CHOI Nghe An
Chi nhanh cong ty TNHH MTV Big Fun: Dia chi: Trung tam dien anh da chuc nang - 22 Quang Trung - Vinh - Nghe An. Can tuyen quan ly khu vui choi tai Vinh: 1. Muc dich ...

2. Tuyen lao dong lam viec tai Singapore Nghe An
Cong ty Co phan Phat trien Nhan luc, Thuong mai va Du lich VIWAWSEEN (VIWAMEX.,JSC) dang tuyen thuc tap sinh di lam viec tai Singapore danh cho cac hoc sinh, sinh ...

3. Can tuyen lai xe Do Luong, TP Vinh Nghe An
Cong ty TNHH Logitem VN can tuyen gap lai xe tai nho chay tai Do Luong (01 nguoi) va TP VInh (01 nguoi) Yeu cau bang B2/C tu 2 nam tro len

4. Tuyen Dieu duong vien lam viec tai Nhat Ban Nghe An
THONG BAO TUYEN SINH DIEU DUONG VIEN TAI NHAT BAN .............................................. Cong ty Co Phan Viwamex so 179 Phong Dinh Cang xin gui toi cac b ...

5. Viec Lam Them Cho Sinh Vien Nhan Vien Van Phong Nghe An
BAN DA VA DANG MUON TIM 1 CONG VIEC THOI GIAN RANH . HAY DANG KY LAM VIEC NGAY HOM NAY NHE. CONG VIEC - Danh May - Nhap Du Lieu - Nhap Du Lieu San Pham ...

6. Cong ty co phan truyen thong da phuong tien - tuyen dung Phong vien Nghe An
(NHN) - Duoc su uy quyen cua ban bien tap Mien Trung - thuoc bao Nguoi Ha Noi (Co quan Hoi LHVHNT Ha noi) can tuyen Phong vien lam viec tai cac tinh thu ...

7. Tim viec ke toan vien, hanh chinh nhan su Nghe An
Cu nhan kinh te, cu nhan ngoai ngu. Da lam ke toan tong hop, ke toan thue, ke toan thanh toan; phong nhan su cho cong ty xay dung o Vinh. Do cong ty kg co vi ...

8. Tim viec Nhan vien hanh chinh/ NV XNK/ Tro ly Giam doc/ QA Supervisor Nghe An
Tim-viec-Nhan-vien-hanh-chinh-NV-XNK-Tro-ly-Giam-doc-QA-Supervisor SO YEU LI LICH I. THONG TIN CA NHAN: Ho va ten: Hoang Thi Thuan Ngay sinh: 22 February 1989 DT: ... Email: ... II. MUC TIEU NGHE NGHIEP 1. Tro thanh mot nh ...

9. Tim viec Nhan vien hanh chinh/ Tro ly Giam Doc/ NV XNK/ QA Supervisor Nghe An
Tim-viec-Nhan-vien-hanh-chinh-Tro-ly-Giam-Doc-NV-XNK-QA-Supervisor ......CURRICULUM VITAE I. PERSONAL DETAILS Full name: Hoang Thi Thuan Date of Birth: 22 February 1989 Address: Binh Thanh, Ho Chi Minh Mobile: ...2.917 Email: ... II. CAREER OBJECTIVE 1 ...

10. Dang tuyen viec lam Nghe An
xin viec lam tai Viettel Quynh Luu, Nghe An


Trang: 1  [2] 


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Nghe An, viec lam Nghe An, tuyen dung Nghe An 2015]

Copyright © 2011 by BANME.VN