VIEC LAM VIET NAM

544 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. tai xe Dong Nai
toi la: thanh long toi co bang xe tai b2 da co hon muoi nam lam tai xe nen ranh duong dong nai.ai co nhu cau muon tim tai xe thi lien he:...cam on

2. Tim viec tai Thi xa Tay Ninh hay Huyen Chau Thanh TX Tay Ninh - Tay Ninh
Toi ten Nguyen Nhat Anh Thu. sinh nam 1991. Tim viec lam. Co kinh nghiem ban hang, thu ngan va lam ke toan/ kho vat tu. Tot nghiep Cao dang Quan tri nhan su. Ch ...

3. San Giao Dich BDS Phuc Thien can tuyen gap 20 nam/nu Chuyen vien Kinh doanh Toan quoc
Mo ta cong viec: Tim kiem, phat trien, cham soc khach hang. - Duy tri moi quan he, ho tro khach hang lua chon phu hop. - Dua ra cac chien luoc kinh doanh m ...

4. can viec lam co dinh An Giang
mong muon co duoc viec lam on dinh va gan bo lau dai

5. Can tim viec lam tai khu vuc tra vinh Huyen Cau Ngang - Tra Vinh
Kinh gui quy cong ty toi da co hon 5 nam kinh nghiem ve linh vuc sua chua may vi tinh va co kha nang soan thao van ban tieng campuchia (dich van ban hop dong viet - campuchia va nguoc lai) nay dang ca ...

6. Tim viec ke toan ,NVVP Quan Binh Thanh - TP Ho Chi Minh
Toi hoc chuyen nghanh ke toan he Cao Dang. Toi dang co nhu cau tim viec ke toan/hanh chinh van phong/thu ngan/thong ke/kiem hang; mong muon co mot cong viec ...

7. can tim viec gap Huyen Quoc Oai - Ha Noi
tot nghiep dai hoc xay dung khoa xay dung dan dung va cong nghiep k47. 5 nam kinh nghiem trong linh vuc xay dung, tu truc tiep thi cong, hoan cong thanh quy ...

8. Tim viec lam ke toan/nhan vien van phong/thu ngan/thong ke/kiem hang TP Ho Chi Minh
Toi la sinh vien moi tot nghiep chuyen nghanh ke toan he Cao Dang. Toi dang co nhu cau tim viec ke toan/hanh chinh van phong/thu ngan/thong ke/kiem hang; mong ...

9. Nhan lam bao cao thue hang thang, quy cho cac doanh nghiep vua va nho Quan 3 - TP Ho Chi Minh
Toi ten: Bach Tu Hien la nhan vien ke toan thue (Bao cao thue, hoa don, quyet toan thue TNDN nam) tai Cong ty Giao Thong Sai Gon. Voi hon 8 nam kinh nghiem l ...

10. can tuyen gap TP Buon Ma Thuot - Dak Lak
Can tuyen mot nu ban quan caphe gap co cho an o lien he...


Trang: 1  [2] [3]  ... [55] 


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam 2014]

Copyright © 2011 by BANME.VN